Warto wiedzieć

Co musisz wiedzieć?

Perspektywa operacji budzi lęk i wiele wątpliwości. Nie musi jednak być tak stresującym przeżyciem, jeśli dobrze się do niej przygotujesz.

Wizyta kwalifikacyjna u lekarza

Podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz zbada cię, zapyta o dolegliwości, choroby, przyjmowane leki, przebyte operacje, reakcję na narkozę. Czasami w rozmowie wstępnej bierze udział anestezjolog. Na koniec możesz dostać skierowania na badania, które trzeba zrobić przed przyjęciem na oddział (lekarz powie ci, gdzie można je wykonać i kiedy). Dowiesz się też, kiedy zgłosić się do szpitala na operację (czasem szpital powiadamia o terminie telefonicznie).

Przed operacją masz możliwość zaszczepienia się

Wykonuje się je w trzech podaniach: drugie po miesiącu od pierwszego i trzecie po 6 miesiącach od pierwszego. Na zabieg można zgłosić się już po 2 tygodniach od drugiej dawki. W przypadku szczepienia się przed 10 laty trzeba zrobić badanie na obecność przeciwciał we krwi i w razie potrzeby przyjąć szczepionkę przypominającą. Niestety, szczepienie przeciw WZW typu B nie jest refundowane.

Zrób wymagane badania przed operacją

Rutynowo przed operacją trzeba zrobić podstawowe badania laboratoryjne i EKG (badania wykonujemy w tygodniu poprzedzającym zabieg operacyjny). Przed operacją powinno się zlikwidować stany zapalne (każda ingerencja chirurgiczna osłabia organizm i może uaktywnić ogniska zapalne), wyrównać poziom hormonów i nadciśnienie tętnicze.

Spisz listę swoich leków

Powiedz lekarzowi o wszystkich przyjmowanych lekach. Twoje informacje mogą mieć kluczowe znaczenie! Jeśli leczysz się u kilku specjalistów, najlepiej poproś o spisanie leków i dawek. Na podstawie tego anestezjolog zadecyduje, które z nich możesz zażywać, które trzeba będzie zmienić, a które na jakiś czas w ogóle odstawić. Nie zażywaj nic na własną rękę.

Przejdź na lekkostrawną dietę

Niektóre zabiegi wykonuje się w systemie jednodniowym (kładziesz się do szpitala rano, a wychodzisz wieczorem). Wtedy w przeddzień operacji jedz tylko potrawy lekko strawne. Unikaj jedzenia smażonego, tłustego, roślin strączkowych, surowych warzyw i owoców. Z kolacji lepiej zrezygnować. W dniu operacji zwykle trzeba być na czczo.

Rodzaj znieczulenia

Anestezjolog poinformuje cię o rodzaju środka, jaki zastosuje podczas operacji (to zależy od stanu zdrowia i rodzaju operacji). Znieczulenie ogólne polega na dożylnym wstrzyknięciu leków nasennych i zwiotczających mięśnie, a następnie wprowadzeniu do dróg oddechowych rurki podłączonej do aparatu, który tłoczy do płuc tlen i gazy podtrzymujące uśpienie. W znieczuleniu miejscowym (przewodowym) wyłączone (zablokowane) są nerwy odpowiedzialne za uczucie bólu, chory nie traci świadomości, jedynie „przysypia”. Zdarza się jednak, że podczas zabiegu w znieczuleniu miejscowym trzeba zastosować pełną narkozę, np. ze względu na konieczność poszerzenia zakresu operacji.

Weź ze sobą

 • skierowanie na operację i wszystkie wyniki badań
 • dowód osobisty
 • piżamę, szlafrok, kapcie, ręcznik, przybory toaletowe

Metoda operacji

O sposobie, w jaki ma być wykonany zabieg decyduje chirurg.

Jak długo zostaniesz w szpitalu po operacji

O wyjściu ze szpitala decyduje lekarz prowadzący, biorąc pod uwagę samopoczucie i stan zdrowia. Dlatego nie dziw się, jeśli będziesz musiała zostać tam dłużej. Na pożegnanie dostaniesz wypis, recepty oraz zwolnienie lekarskie z pracy. Dowiesz się, kiedy masz przyjść na zdjęcie szwów i badanie kontrolne. Pamiętaj, żeby wyjaśnić z lekarzem wszystkie wątpliwości, by po powrocie do domu uniknąć bezradności.

Przyjęcie do poradni i do szpitala

Przyjęcia do poradni

W celu przyjęcia w Poradni Urazowo - Ortopedycznej Humana Medica Omeda w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego potrzebne są:

 • skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do poradni ortopedycznej,
 • dowód osobisty

  Skierowanie powinno zawierać:
 • dane osobowe pacjenta,
 • dane lekarza wystawiającego wraz z numerem prawa do wykonywania zawodu,
 • numer umowy z NFZ,
 • datę wystawienia.

Korzystając z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy każdorazowo przedstawić dowód potwierdzający prawo do świadczeń.

Przyjęcia na oddział szpitalny

Pacjenci przyjmowani są do szpitala w trybie planowym. Przyjęcie "planowe" wymaga pisemnego skierowania wydanego przez lekarza. Następuje w dniu ustalonym wcześniej, o czym pacjent zostaje powiadomiony. W przypadku kiedy pojawiają się przeciwwskazania do hospitalizacji ( np. choroba) wyznaczana jest inna data.
Osoba, która będzie hospitalizowana, poza wymaganymi podczas przyjęcia dokumentami, powinna zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia oraz przebiegu jego leczenia, niezależnie od tego, kiedy miało ono miejsce.

  Dokumenty niezbędne podczas przyjęcia "planowego":
 • ważny dowód osobisty,
 • skierowanie,
 • wyniki badań (EKG, USG lub innych zleconych przez specjalistę).  Na oddziale pacjent powinien mieć:
 • ręcznik,
 • przybory toaletowe,
 • piżamę,
 • kapcie
 • szlafrok.

Wypisy

  Pacjent jest wypisywany ze szpitala, gdy:
 • stan jego zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji,
 • zażąda wypisu sam lub uczyni to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy,
 • w sposób rażący naruszy regulamin szpitala, a nie zachodzi przy tym obawa, iż wypis może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia bądź zdrowia lub życia innych osób.
 • O wypisie pacjent jest informowany podczas wizyty lekarskiej.
 • Pacjent występujący o wypis na własne żądanie zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

Fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej.

Informacje o znieczuleniu

Bolesne zabiegi medyczne są z reguły wykonywane w znieczuleniu. Za wykonanie znieczulenia i utrzymanie w czasie jego trwania ważnych funkcji życiowych (m.in. oddychania, krążenia krwi) jest odpowiedzialny lekarz anestezjolog. Jego współpraca z lekarzem wykonującym zabieg służy bezpieczeństwu pacjenta. Istnieją różne rodzaje znieczulania:

Uspokojenie (sedacja)

Pozwala na spokojne przebycie zabiegu, wyłącza lęk i niepokój związany z operacją. Postępowanie takie zwykle jest połączone ze znieczuleniem miejscowym, które znosi całkowicie odczuwanie bólu. W czasie zabiegu, pacjent czasami czuje dotykanie.

Znieczulenie ogólne (narkoza)

Wyłącza świadomość, a tym samym odczuwanie bólu. Od początku znieczulenia do jego końca Pacjent znajduje się w spokojnym podobnym do snu stanie. Znieczulenie rozpoczyna się od podania środka nasennego przez wkłutą do żyły specjalną igłą. Wystarcza to do przeprowadzenia krótkiego zabiegu (krótka narkoza dożylna). Podczas dłuższych zabiegów znieczulenie podtrzymuje się poprzez podawanie wziewnych środków w postaci lotnej. Znieczulenie „na maskę” polega na podawaniu tlenu i środków lotnych poprzez obejmującą usta i nos, przylegającą do twarzy maskę. W znieczuleniu „z intubacją” tlen i środki wziewne podawane są poprzez rurkę intubacyjną, która wkładana jest do tchawicy po zaśnięciu pacjenta i usuwana przed Jego obudzeniem. Intubacja zapewnie prawidłowe oddychanie i chroni płuca przed zachłyśnięciem.

Znieczulenie miejscowe (dolędźwiowe, przewodowe, regionalne, podpajęczynówkowe)

Znosi odczuwanie bólu w określonych obszarach ciała lub w bezpośredniej okolicy rany operacyjnej. Podczas znieczulenia zwanego potocznie „dolędźwiowym” wyłączone jest odczuwanie bólu w dolnej części tułowia i kończynach dolnych. W tym celu środek znieczulenia miejscowego jest wstrzykiwany w określonym miejscu kręgosłupa w okolice nerwów prowadzących o rdzenia kręgowego. Ukłucie jest zwykle bezbolesne, gdyż przed jego wykonaniem skóra jest dodatkowo znieczulana.

Wybór rodzaju znieczulenia

Każdy rodzaj znieczulenia ma zalety i wady. Proponujemy takie postępowanie, które nadaje się najlepiej do danego rodzaju operacji i, które jest najmniej obciążające dla organizmu. Nie ma zabiegów bez żadnego ryzyka. Stosowane obecnie znieczulenie ogólne, poprzez podawanie minimalnych dawek i łączenie różnych środków, jak też zastosowanie sztucznej wentylacji umożliwia maksymalnie bezpieczne przeprowadzenie pacjenta przez okres operacji. W celu uniknięcia komplikacji konieczne jest dobre sterowanie oddechem, krążeniem krwi i innymi ważnymi funkcjami organizmu, które są dokładnie i bez przerwy monitorowane. Wspólnie z lekarzem wykonującym zabieg nadzorujemy prawidłowe ułożenie na stole operacyjnym, dzięki czemu unikamy uszkodzenia nerwów wskutek ich ucisku bądź rozciągania. Znieczulenie miejscowe obciąża organizm pacjenta w niewielkim stopniu.

Dokładne informacje o pacjencie

Obciążenie i niebezpieczeństwo związane z każdym zabiegiem medycznym, w tym również ze znieczuleniem ogólnym, zależy od wielu okoliczności. Duży wpływ mają choroby towarzyszące i dotychczas przebyte, stan ogólny, wiek i styl życia. Zadając poniższe pytania chcemy ustalić możliwe zagrożenia i zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Ewentualne wątpliwości dotyczące pytań zawartych w ankiecie wyjaśni anestezjolog w czasie wizyty przedoperacyjnej. Podczas wizyty przedoperacyjnej anestezjolog oczekuje dostarczenia dokumentacji dotyczącej dotychczasowego leczenia (kart informacyjnych z wcześniejszego leczenia w szpitalu, dokumentacji leczenia w poradniach specjalistycznych).

Zasady odwiedzin pacjenta w szpitalu

Rodzina może odwiedzać pacjentów:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00 i 17.00 – 19.00
 • oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00-12.00 i 15.00-17.00
 • z wyjątkiem okresu wizyt lekarskich, pory nocnej i czasu kiedy wykonywane są przy pacjencie wszelkie czynności pielęgniarskie i lekarskie.

Informacje dotyczące zasad odwiedzin wywieszone są na drzwiach wejściowych do oddziałów szpitalnych.

Udostępnianie dokumentacji pacjenta

W celu zapewnienia poufności i ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej osoba zainteresowana udostępnieniem zarchiwizowanej dokumentacji medycznej z pobytów szpitalnych powinna:

 • Okazać dowód osobisty
 • W przypadku, gdy pacjent jest osobą małoletnią bądź przysposobioną, osoba zainteresowana – jako przedstawiciel ustawowy pacjenta – powinna dodatkowo przedstawić właściwy dokument potwierdzający prawo do reprezentowania pacjenta (tj.: skrócony akt urodzenia pacjenta – w przypadku reprezentowania osoby małoletniej, postanowienie sądu opiekuńczego o ustanowieniu opiekuna lub kuratora – w przypadku, gdy pacjentem była osoba ubezwłasnowolniona; postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu – w przypadku, gdy pacjentem była osoba małoletnia przysposobiona),
 • W przypadku, kiedy pacjent nie zgłasza się osobiście, osoba zainteresowana powinna być upoważniona przez pacjenta do udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona osobie upoważnionej wskazanej w prawidłowo wypełnionym oświadczeniu pacjenta zawartym w dokumentacji medycznej. W sytuacji, gdy pacjent upoważnił osobę bliską w formie odrębnego oświadczenia, które nie znalazło się w dokumentacji medycznej, warunkiem udostępnienia dokumentacji jest dołączenie oświadczenia do dokumentacji medycznej tego pacjenta,
 • Każdorazowo należy wypełnić wniosek o udostępnienie dokumentacji.

Udostępnianie dokumentacji medycznej przechowywanej w poradniach

Aby uzyskać dokumentację przechowywaną w Przychodni Specjalistycznej Humana Medica Omeda należy spełnić takie same warunki, jak w przypadku dokumentacji z hospitalizacji, wypełniając stosowny wniosek.


godziny przyjęć

poniedziałek-piątek

8:00-20:00

sobota

9:00-13:00

rejestracja

tel. stacjonarny

85 654 53 53

tel. komórkowy

600 85 05 66