Nasze strony:
Chirurgia plastyczna
Ortopedia
fake rolex

REJESTRACJA: +48 85 654 53 53; 600 85 05 66
PON. - PT. 8:00 - 20:00   SOB. 9:00 - 13:00

ralph lauren factory store

Poradnie » Poradnia ortopedyczno - urazowa NFZ

Od 1 stycznia 2012 r. w centrum medycznym Humana Medica Omeda działa poradnia ortopedyczno - urazowa dla osób dorosłych. Poradnia przyjmuje pacjentów ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wraz z pocz±tkiem roku białostockie Centrum Medyczne Humana Medica Omeda uruchomiło poradnię ortopedyczno - urazow± dla osób dorosłych. Placówka przyjmuje ubezpieczonych pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.   

Jeste¶my przekonani, że już wkrótce nasza poradnia stanie się jasnym punktem na medycznej mapie Białegostoku. Cieszymy się, że udało się nam j± zorganizować. Ale przede wszystkim jeste¶my zadowoleni z podpisanego kontraktu z NFZ-em. Dzięki temu pacjenci otrzymali bezpłatny dostęp do najwyższej jako¶ci usług medycznych w zakresie konsultacji ortopedyczno - urazowych.    

Nasi lekarze konsultuj± wszystkie ubezpieczone osoby dorosłe, które trafi± do Omedy ze skierowaniem od swojego lekarza rodzinnego. Warto pamiętać, aby przychodz±c na wizytę zabrać ze sob± dowód ubezpieczenia.   

Poradnia znajduje się na drugim piętrze centrum medycznego Humana Medica Omeda, przy ulicy Fabrycznej 39 w Białymstoku.

Pracuje w niej ł±cznie siedmiu lekarzy ortopedów:

1. dr n.med. Marek Bielecki

2. dr Sławomir Borowik

3. dr Cezary Kosmaczewski

4. dr Jan Murawski

5. dr Maciej Romanowski

6. dr Marcin Sar


Godziny pracy poradni:

- poniedziałki od 11.00 do 13.00 oraz 15.15 do 19.15
- wtorki od 8.00 do 14.00 oraz od 15.15 do 18.15
- ¶rody od 8.00 do 11.00 
- czwartki od 11.00 do 13.00 oraz od 15.15 do 18.15
- pi±tki od 13.00 do 20.00
     
 Rejestracja na wizytę - telefonicznie i osobi¶cie

Partner medyczny klubu Jagiellonia Biaă´Żk
Sponsorujemy i obs絪emy klub sportowy Jagiellonia Bia㴯k

design by prayam.com

Na realizacj꠰rojektu pt. "Poprawa konkurencyjno頦irmy przez zakup aparatury medycznej" uzyskali鍊 dofinansowanie ze 狼砅uropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud䵠pa㴷a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew亴wa Podlaskiego na lata 2007-2013, Dzia 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiꢩorstw, Poddzia 1.4.1 Mikroprzedsiꢩorstwa.

Dofinansowanie Projektu ᫵p aparatury medycznej i wprowadzenie innowacyjnych technologii medycznych w HUMANA MEDICA OMEDA Sp. z o. o." WND-RPPD.01.04.01-20-064/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew亴wa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjno頩 wspieranie przedsiꢩorczo頷 regionie. Dzia 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiꢩorstw. Poddzia 1.4.1 Mikroprzedsiꢩorstwa.