Nasze strony:
best watches
Chirurgia plastyczna
Ortopedia
Home

REJESTRACJA: +48 85 654 53 53; 600 85 05 66
PON. - PT. 8:00 - 20:00   SOB. 9:00 - 13:00

Poradnie » Poradnia ortopedyczno - urazowa NFZ

Od 1 stycznia 2012 r. w centrum medycznym Humana Medica Omeda działa poradnia ortopedyczno - urazowa dla osób dorosłych. Poradnia przyjmuje pacjentów ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wraz z początkiem roku białostockie Centrum Medyczne Humana Medica Omeda uruchomiło poradnię ortopedyczno - urazową dla osób dorosłych. Placówka przyjmuje ubezpieczonych pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.   

Jesteśmy przekonani, że już wkrótce nasza poradnia stanie się jasnym punktem na medycznej mapie Białegostoku. Cieszymy się, że udało się nam ją zorganizować. Ale przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z podpisanego kontraktu z NFZ-em. Dzięki temu pacjenci otrzymali bezpłatny dostęp do najwyższej jakości usług medycznych w zakresie konsultacji ortopedyczno - urazowych.    

Nasi lekarze konsultują wszystkie ubezpieczone osoby dorosłe, które trafią do Omedy ze skierowaniem od swojego lekarza rodzinnego. Warto pamiętać, aby przychodząc na wizytę zabrać ze sobą dowód ubezpieczenia.   

Poradnia znajduje się na drugim piętrze centrum medycznego Humana Medica Omeda, przy ulicy Fabrycznej 39 w Białymstoku.

Pracuje w niej łącznie siedmiu lekarzy ortopedów:

1. dr n.med. Marek Bielecki

2. dr Sławomir Borowik

3. dr Cezary Kosmaczewski

4. dr Jan Murawski

5. dr Maciej Romanowski

6. dr Marcin Sar

7. dr Maciej Cylwik

Godziny pracy poradni:

- poniedziałki od 11.00 do 13.00 oraz 15.15 do 19.15
- wtorki od 8.00 do 14.00 oraz od 15.15 do 18.15
- środy od 8.00 do 11.00 
- czwartki od 11.00 do 13.00 oraz od 15.15 do 18.15
- piątki od 13.00 do 20.00
     
 Rejestracja na wizytę - telefonicznie i osobiście

Partner medyczny klubu Jagiellonia Białystok
Sponsorujemy i obsługujemy klub sportowy Jagiellonia Białystok

design by prayam.com

Na realizację projektu pt. "Poprawa konkurencyjnoœci firmy przez zakup aparatury medycznej" uzyskaliœmy dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Dofinansowanie Projektu „Zakup aparatury medycznej i wprowadzenie innowacyjnych technologii medycznych w HUMANA MEDICA OMEDA Sp. z o. o." WND-RPPD.01.04.01-20-064/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjnoœci i wspieranie przedsiębiorczoœci w regionie. Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.