Nasze strony:
best watches
Chirurgia plastyczna
Ortopedia
Home

REJESTRACJA: +48 85 654 53 53; 600 85 05 66
PON. - PT. 8:00 - 20:00   SOB. 9:00 - 13:00

humana medica omeda

To pierwsza tak nowoczesna niepubliczna placówka medyczna w regionie, w której skład wchodz± poradnie specjalistyczne oraz szpital o profilu chirurgiczno-ortopedycznym.

Centrum powstało w 2006 roku, zostało założone przez białostockich lekarzy. Szpital dysponuje nowoczesn±, spełniaj±c± najwyższe normy europejskie sal± operacyjn± oraz zabiegow±. Znajdziecie tu Państwo także kameralne 1-2 osobowe sale pooperacyjne o wysokim standardzie (z łazienk±, TV, internetem i klimatyzacj±). Specjalizujemy się w wykonywaniu zabiegów operacyjnych z zakresu: chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, proktologii, ortopedii, laryngologii.

Partner medyczny klubu Jagiellonia Białystok
Sponsorujemy i obsługujemy klub sportowy Jagiellonia Białystok

design by prayam.com

Na realizację projektu pt. "Poprawa konkurencyjności firmy przez zakup aparatury medycznej" uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.

Dofinansowanie Projektu „Zakup aparatury medycznej i wprowadzenie innowacyjnych technologii medycznych w HUMANA MEDICA OMEDA Sp. z o. o." WND-RPPD.01.04.01-20-064/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.